Mastocitosis sistémica indolente asociada a linfoma folicular

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis

Afectación de líquido pleural en leucemia aguda de mastocitos

Células mastocitarias fagocitando neutrófilos

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis medular

Mastocitosis medular

Mastocitosis medular

Mastocitosis medular

Mastocitosis medular

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica asociada a enfermedad hematológica clonal no mastocítica (LLC)

Mastocito multinucleado en AREB con cariotipo monosómico

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Mastocitosis sistémica

Back to Top