LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA ATÍPICA

Leucemia mieloide crónica atípica: neutrófilos con "clumping"

Síndrome de la condensación cromatínica anómala

LMC atípica

LMC atípica

LMC atípica

LMC atípica

Back to Top